Karl Herman Johansson

Födelsedatum:1884-10-01
Dödsdatum:1925-09-24
Område: A
Gravnummer:2 A 87-89

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta