Lovisa Johansson

Födelsedatum:1851-12-06
Dödsdatum:1946-01-12
Område: A
Gravnummer:2 A 52

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta