Lovisa Johansson

Fd hushållerska

1851-12-06 Födelsedatum
1946-01-12 Dödsdatum

2 A 52

LEKARYDS KYRKOGÅRD

ALVESTA FÖRSAMLING

Sverige, Kronoberg

ALVESTA FÖRSAMLING

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta

BOX 177
34222 ALVESTA