Brita Stina Börjesson

Födelsedatum:1848-06-21
Dödsdatum:1932-06-16
Område: D
Gravnummer:2 D 113-114

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta