Gustaf Reinhold Andersson

Födelsedatum:1908-11-06
Dödsdatum:1996-04-02
Område: D
Gravnummer:2 D 62-63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta