Ida Maria Andersson

Födelsedatum:1877-12-07
Dödsdatum:1930-05-31
Område: D
Gravnummer:2 D 105A-105B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta