Karl Emil Andersson

Födelsedatum:1875-09-21
Dödsdatum:1945-07-20
Område: D
Gravnummer:2 D 44

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta