Klara Elfrida Andersson

Födelsedatum:1905-01-28
Dödsdatum:1951-04-03
Område: D
Gravnummer:2 D 55-56

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta