Kurt Ture Filip Björklund

Födelsedatum:1930-12-11
Dödsdatum:1972-06-30
Område: D
Gravnummer:2 D 9-10

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta