Ebba Elisabet Håkansson

Födelsedatum:1921-06-21
Dödsdatum:2007-05-12
Område: G
Gravnummer:2 G 7

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta