Axel Evert Bengtsson

Födelsedatum:1942-08-30
Dödsdatum:1975-12-29
Gravnummer:1 A2 132-133

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta