Edvin Björklund

Födelsedatum:1892-04-13
Dödsdatum:1977-12-16
Gravnummer:1 A2 99-100

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta