Johan Georg Alexander Ahlström

Födelsedatum:1890-10-08
Dödsdatum:1977-07-08
Gravnummer:1 A2 154-155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta