Karl Fredrik Severin Adolfsson

Födelsedatum:1895-01-28
Dödsdatum:1974-12-07
Gravnummer:1 A2 89-90

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta