Lena Birgitta Andersson

Födelsedatum:1966-03-02
Dödsdatum:1975-04-18
Gravnummer:1 A2 59-61

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta