Nils Hilding Stig Bergkvist

Födelsedatum:1920-02-21
Dödsdatum:1973-05-14
Gravnummer:1 A2 17-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta