Anne-Marie Kerstin Andersson

Födelsedatum:1943-06-05
Dödsdatum:2019-09-17
Gravnummer:1 AL 187-188

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta