Erik Boström

Födelsedatum:1935-11-10
Dödsdatum:2012-02-07
Gravnummer:1 AL 51-52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta