Gunnel Astrid Sara Cardell

Födelsedatum:1937-09-09
Dödsdatum:2009-07-18
Gravnummer:1 AL 7-8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta