Jan-Erik Bengtsson

Födelsedatum:1933-05-20
Dödsdatum:2017-01-21
Gravnummer:1 AL 127-128

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta