Jarl Enar Almblad

Födelsedatum:1939-06-28
Dödsdatum:2010-03-05
Gravnummer:1 AL 13-14

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta