Karl-Gustav Andersson

Födelsedatum:1941-12-09
Dödsdatum:2019-04-20
Gravnummer:1 AL 169

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta