Kent Willy Jan-Olof Billing

Födelsedatum:1943-08-12
Dödsdatum:2017-10-06
Gravnummer:1 AL 138

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta