Laila Annie Bolsö

Födelsedatum:1934-09-26
Dödsdatum:2016-09-05
Gravnummer:1 AL 117

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta