Lars Johan Vilhelm Bengtsson

Födelsedatum:1929-08-27
Dödsdatum:2019-01-24
Gravnummer:1 AL 173-174

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta