Maj Athley

Födelsedatum:1929-05-21
Dödsdatum:2015-07-09
Gravnummer:1 AL 91

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta