Suzanne Marie Ainasdotter Bengtsson

Födelsedatum:1962-02-22
Dödsdatum:2019-07-10
Gravnummer:1 AL 181-182

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta