Sven Axelsson

Födelsedatum:1938-08-15
Dödsdatum:2015-07-25
Gravnummer:1 AL 96

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta