Brita Lena Christine Andersson

Födelsedatum:1942-05-13
Dödsdatum:1986-05-13
Gravnummer:1 B2 23A-23B

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta