Ernst Robert Andersson

Födelsedatum:1890-06-15
Dödsdatum:1973-08-10
Gravnummer:1 B2 3-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta