Frans Ture Eugen Arnqvist

Födelsedatum:1913-03-08
Dödsdatum:1969-11-29
Gravnummer:1 B2 106-107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta