Johan Hjalmar Andersson

Födelsedatum:1901-08-14
Dödsdatum:1968-08-20
Gravnummer:1 B2 56

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta