Stig Roland Vincent Ahl

Födelsedatum:1952-06-26
Gravnummer:1 B2 2

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta