Anna-Carin Ingegärd Bengtsson

Födelsedatum:1981-03-18
Dödsdatum:1981-08-13
Gravnummer:1 BK 8

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta