Camilla Lykke Pitchfork

Födelsedatum:1988-05-25
Dödsdatum:1988-06-02
Gravnummer:1 BK 12

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta