Charlotte Kristina Müllner

Födelsedatum:1974-01-14
Dödsdatum:1974-01-17
Gravnummer:1 BK 3

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta