Christian Henrik Inge Löv

Födelsedatum:1985-04-02
Dödsdatum:1985-04-14
Gravnummer:1 BK 10

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta