Glenn Bo Emanuel Gren

Födelsedatum:1981-05-20
Dödsdatum:1981-06-09
Gravnummer:1 BK 6

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta