Oskar Bugnacki

Födelsedatum:2006-11-21
Dödsdatum:2006-11-22
Gravnummer:1 BK 13

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta