Oskar Bugnacki

2006-11-21 Födelsedatum
2006-11-22 Dödsdatum

1 BK 13

SKOGSKYRKOGÅRDEN

ALVESTA FÖRSAMLING

Sverige, Kronoberg

ALVESTA FÖRSAMLING

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta

BOX 177
34222 ALVESTA