Pierre Andreas Bergman

Födelsedatum:1981-05-14
Dödsdatum:1981-07-15
Gravnummer:1 BK 7

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta