Robert Andreas Jönsson

Födelsedatum:1978-01-30
Dödsdatum:1979-09-01
Gravnummer:1 BK 5

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta