Safa Aya Dalal Johansson

Födelsedatum:2013-08-21
Dödsdatum:2013-12-20
Gravnummer:1 BK 15

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta