Bror Axel Bynander

Födelsedatum:1907-08-07
Dödsdatum:1973-12-29
Gravnummer:1 C2 91-92

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta