Gösta Oskar Bertil Bild

Födelsedatum:1922-12-01
Dödsdatum:1987-04-02
Gravnummer:1 C2 56-57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta