Gunnar Georg Olof Bergström

Födelsedatum:1910-11-13
Dödsdatum:1971-11-10
Gravnummer:1 C2 129

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta