Ivar Sigfrid Bengtsson

Födelsedatum:1887-05-06
Dödsdatum:1972-11-18
Gravnummer:1 C2 149

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta