Sigrid Elisabet Bengtsson

Födelsedatum:1882-10-02
Dödsdatum:1972-09-26
Gravnummer:1 C2 152-154

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta