Alfrida Kristina Sjögren

Födelsedatum:1883-09-17
Dödsdatum:1966-02-24
Gravnummer:1 D2 34-35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta