Anders Valfrid Signahl

Födelsedatum:1892-01-10
Dödsdatum:1970-02-11
Gravnummer:1 D2 104-105

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta