Anna Elisabet Andersson

Födelsedatum:1947-10-30
Dödsdatum:2018-03-27
Gravnummer:1 D2 47-48

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta