Anna Viktoria Gustavsson

Födelsedatum:1890-06-06
Dödsdatum:1962-12-11
Gravnummer:1 D2 33

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta